Jak odhalit hrozící exekuci na vašeho nájemce? 2

Jak odhalit hrozící exekuci na vašeho nájemce?

Řada pronajímatelů má oprávněné obavy z toho, aby na jejich nájemce nebyla uvalena exekuce.

A řada těch, kteří podepisují nájemní smlouvu s novým nájemcem, se v duchu ptá, zda takové riziko nehrozí už nyní.

Exekuci na nájemce můžete přitom jednoduše odhalit…

Exekutorská komora České republiky totiž

vede na internetu veřejně přístupný přehled exekucí s názvem Centrální evidence exekucí.

Do této evidence zapisují exekutoři pravomocná usnesení soudu o nařízení exekuce a další stanovené údaje. (Pozor: Evidence neobsahuje údaje o exekucích/výkonech rozhodnutí vedených soudy, orgány státní správy, finančními orgány či zdravotními pojišťovnami.)

Centrální evidence exekucí umožňuje především zjišťovat informace o konkrétních exekučních řízeních, zda byla na konkrétní subjekt nařízena exekuce podle exekučního řádu, který soudní exekutor byl pověřen provedením exekuce, o jakou vymáhanou povinnost se jedná, kdy byla exekuce nařízena, zda byla pravomocně odložena či zastavena atd.

Údaje o exekuci jsou z evidence vymazány 15 dní poté, co bylo exekuční řízení zcela skončeno (vymožení pohledávky, pravomocné zastavení exekuce…).

Nahlížet do systému Centrální evidence exekucí může kdokoliv na
http://www.ceecr.cz

Protože je ale nahlížení zpoplatněno (60 Kč), nejdříve je nutné se zaregistrovat a zaplatit zálohu (minimální startovací částka je 240 Kč v případě elektronicky vyzvednutého hesla, 360 Kč v případě hesla zaslaného poštou).

Registraci je možné provést na
https://live.ceecr.cz/main.php?page=registration

a postup vyhledávání záznamů o prověřované osobě je pak popsán na
https://live.ceecr.cz/main.php?page=pricelist

Vzhledem ke svému zpoplatnění nebude sice Centrální evidence exekucí pro pronajímatele masově využívaným nástrojem, pokud ale do bytu pouštíte nového nájemce, tato šedesátikorunová investice může odhalit problémy ještě před tím, než se nájemce do bytu nastěhuje.

Dodatek: Pokud potřebujete rychlý a jednoduchý způsob pro ověření osoby v Centrální evidenci exekucí např. při osobní schůzce se zájemcem, můžete využít službu Lustrace přes SMS. Ta spočívá v zaslání SMS ve tvaru cee jmeno prijmeni D.M.RRRR na naše telefonní číslo a obratem Vám v SMS budou zaslány výsledky lustrace. zaplatit můžete pomocí Premium SMS: Pošlete SMS ve výše uvedeném tvaru na telefonní číslo 902 09. Cena služby je 60 Kč vč. DPH. Tuto službu zajišťuje Sokordia, s.r.o. a AGMO, a.s.)

Více na https://ispis.cz/lustrace/popis/sms

Pavel Řehulka

P.S. V investičním kurzu „Jak kupovat a pronajímat byty“ ukazujeme, jak minimalizovat právní rizika z pronajímání a jak maximalizovat výnos. Nemusíte ale nikam cestovat – celý kurz si můžete vyslechnout v pohodlí vašeho domova: Ve formě zvukové nahrávky a doprovodných materiálů (a vzorové nájemní smlouvy) “přijede” až za vámi. Více informací najdete na www.JakPronajimatByty.cz