Kdy musíte při pronájmu bytu předložit průkaz energetické náročnosti 2

Kdy musíte při pronájmu bytu předložit průkaz energetické náročnosti

Řada novinových článků v poslední době straší majitele nemovitostí tím, že při jejich prodeji či pronájmu musí předložit zájemci tzv. průkaz energetické náročnosti…

… jinak dostanou pokutu až 200 000 Kč.

Pořízení takového průkazu stojí ale několik tisíc korun a každý pronajímatel bytu by tedy měl vědět, kdy tento průkaz skutečně potřebuje… a kdy ne.

Vysvětlení následuje…

Už od 1.1.2013 platí novela zákona o hospodaření energií (č. 406/2000 Sb.) a tento předpis ukládá majitelům nemovitostí novou povinnost: Sdělit kupujícím/nájemcům energetickou náročnost dané nemovitosti.

Zatímco dříve platila tato povinnost pro velké objekty, průmyslové haly apod., nyní je rozšířena i na obytné budovy, rodinné domy a byty.

Musíte tedy jako majitel bytu spěchat a utrácet tisíce korun za takový průkaz i pro váš byt?

Naštěstí se tomu můžete v řadě případů vyhnout.

>>> A. Pokud pokračujete v pronájmu bytu stávajícímu nájemci

Pokud se nájemce nemění, žádnou novou povinnost nemáte.

>>> B. Pokud pronajímáte byt novému nájemci

Pro samotný jednotlivý byt žádný průkaz zařizovat nemusíte.

Průkaz energetické náročnosti se totiž zpracovává jen pro celý bytový dům a zařídí jej např. společenství vlastníků jednotek. Tento průkaz na celou budovu je pak k dispozici všem vlastníkům jednotlivých bytů. Povinnost zařídit průkaz pro váš dům je navíc odsunuta až na následující roky (bytový dům s energeticky vztažnou plochou nad 1500m2 zpracuje průkaz do roku 2015, nad 1000 m2 do roku 2017 a menší do roku 2019).

>>> C. Pokud byt prodáváte

Zájemce po vás může požadovat předložení energetického průkazu budovy (zpracovaný pro celou budovu). Jako alternativu mu ale můžete písemně požádat společenství vlastníků jednotek o poskytnutí průkazu a pokud vám jej nepředá (protože jej např. nemá), stačí zájemci předložit faktury za elektřinu, plyn a tepelnou energii za tři poslední roky a svou povinnost tím splníte.

Pozor: Pokud je k budově energetický průkaz zpracován, musí být energetická třída uvedena také v inzerci nemovitosti k prodeji.

Povinnost zpracování průkazu se netýká družstevních bytů. V tomto případě totiž nejde o prodej, ale o převod členských práv.

>>> D. Vliv na platnost nájemních/kupních smluv

Pokud se ptáte, zda má (ne)předložení průkazu energetické náročnosti nějaký vliv na platnost kupní či nájemní smlouvy, pak jednoduchou odpovědí je „ne“. Kupní i nájemní smlouvy platí i tehdy, pokud není průkaz zpracován/předložen.

* * *

Převedeme-li tedy výše uvedené do termínového přehledu, pak jsou průkazy energetické náročnosti povinné:

– po 1. 1. 2013 pro rodinné domy při prodeji nebo novém pronájmu
– po 1. 1. 2013* při prodeji jednotlivého bytu (s výjimkou družstevních bytů)
– po 1. 1. 2016* při novém pronájmu jednotlivého bytu (s výjimkou družstevních bytů)

(*Pokud majitel bytu písemně požádá SVJ o průkaz a nezíská jej, může kupujícímu vykázat spotřebu plynu, elektřiny a tepelné energie za poslední tři roky a tím bude jeho povinnost splněna Viz. §7a, odst. 7)

* * *

Pokud jste vlastníkem jiného typu nemovitosti (rodinného domu, obytného domu nebo jiné nemovitosti), na http://www.prukaznadum.cz najdete jednoduchý nástroj, který vám po zaškrtnutí popisu vaši nemovitosti zobrazí přehledné vysvětlení vašich povinností.

(c) Pavel Řehulka
www.JakPronajimatByty.cz