28 000 Kč za protékající WC musel zaplatit pronajímatel. Ubráníte se vy? 2

28 000 Kč za protékající WC musel zaplatit pronajímatel. Ubráníte se vy?

S nájemce jste uzavřeli smlouvu.

Nájem dostáváte včas.

Žádné potíže s nájemcem nemáte…

… a to až do té doby, než přijde faktura za vodu.

Přesně to se totiž stalo už dříve jednomu z klientů, který si u nás nedávno vyzvedával investiční kurz „Jak kupovat a pronajímat byty“ a popisoval svůj příběh:

„Pronajímám své dva byty už přes deset let a myslel jsem si, že už mám dost zkušeností. Ale když mi přišla od vodárny faktura na 28.000 Kč za vodu v pronajatém bytě, přestal jsem na půl dne mluvit.

Paní s dětmi, co tam bydlela (a už se odstěhovala), nechala skoro celý rok protékat splachovadlo na WC.

Ona mi to neřekla, já si toho nevšiml, byt od ní zpět přebírala moje žena, která bohužel nevyplnila stav vodoměru.

A těch skoro třiceti tisíc za vodu teď musím zaplatit ze svého, protože bývalé nájemnici nedokážu, že to spotřebovala ona…“

Zkušenost tohoto pronajímatele je to bohužel hořká a drahá.

Dobrou zprávou ale je, že

podobným koncům se můžete ubránit. (A právě proto si dotyčný vlastně přišel pro celý investiční kurz i s jeho přílohami, vzorovými smlouvami, předávacími protokoly a dalšími vzory.)

Jako pronajímatel máte totiž právo svůj byt kontrolovat:

Podle § 2219 platí, že „oznámí-li to pronajímatel předem v přiměřené době, umožní mu nájemce v nezbytném rozsahu prohlídku věci, jakož i přístup k ní nebo do ní za účelem provedení potřebné opravy nebo údržby věci. Předchozí oznámení se nevyžaduje, je-li nezbytné zabránit škodě nebo hrozí-li nebezpečí z prodlení.“

Pokud jako pronajímatel v pravidelných intervalech navštívíte nájemce v pronajatém bytě na krátkou, třeba jen několikaminutovou návštěvu, dosáhnete navíc hned dvou cílů:

Zaprvé, pravidelnou prohlídkou pronajatého bytu ukazujete nájemci, že jeho chování v bytě je pod dohledem. Že se o svůj majetek staráte. A že případné neplnění nájemní smlouvy bude mít důsledky.

Zadruhé, při návštěvě bytu můžete zjistit aktuální stavy měřidel.

A když si pak doma srovnáte spotřebu od posledního měření se stejným obdobím dříve,  rychle zjistíte, kolik plynu, vody či elektřiny (pokud jsou napsaná na vás a ne na nájemce) dotyčný spotřeboval.

Zvýšenou spotřebu tak odhalíte ihned.

A dokážete se jí bránit dříve, než vás připraví o podstatnou část příjmu z pronájmu za celý rok…

Pavel Řehulka
www.JakPronajimatByty.cz