Vyšší daně pro pronajímatele

Vyšší daně pro pronajímatele?

Parlament v těchto dnech projednává změnu zákona, která – v případě jeho schválení – přinese některým pronajímatelům zvýšení daní.

O co jde…

Parlament v současné době projednává zrušení tzv. superhrubé mzdy a její nahrazení dvěma sazbami daně z příjmů.

Tato změna ale skrytě přinese zvýšení daní pro pronajímatele s nadprůměrnými příjmy.

V současné době platí pronajímatelé z pronájmu nemovitostí jednotnou 15 % daň z příjmu, bez ohledu na výši těchto příjmů.

Protože ale návrhy na změnu zákona obsahují zavedení dvou pásem daní (základní sazbu 15 %, dle alternativního návrhu možná až 19 % a progresivní sazbou 23 %), tato změna povede u majetnějších pronajímatelů k čistému navýšení daňové zátěže pronajímatelů, a to až o 40 %.

Pokud návrhy uspějí, pak ti pronajímatelé, kteří mají příjmy vyšší než 4násobek průměrné měsíční mzdy (141 764 korun/měs.) a ze kterých dosud odváděli 15 % daň z příjmů, budou muset tyto příjmy zdanit 23 %.

Tato změna by tak měla dopad zejména na ty pronajímatele, kteří mají z pronájmu vyšší příjmy:

Má-li např. majitel bytového domu daňový základ 2 mil. Kč, pak nyní zaplatí 15 % daň, tj. 300 000 Kč. V případě dvoupásmového zdanění 15 a 23 % by platil 326 234 Kč, tj. o 26 234 Kč více. A v případě zavedení pásem v úrovni 19 a 23 % by daň činila 393 117 Kč, tj. o 93 117 Kč více.

Tato změna by se týkala sice jen těch pronajímatelů, kteří mají z pronájmu příjem převyšující čtyřnásobek průměrné měsíční mzdy, ale pokud uspěje i zvýšení základní sazby z 15 % na 19 %, pak se toto zvýšení bude týkat úplně všech pronajímatelů.

Pronajímání nemovitostí zůstává i nadále (ve srovnání s příjmy z podnikání či zaměstnání) aktivitou s nejnižšími odvody. Každý pronajímatel by ale měl vnímat fakt, že s růstem státního dluhu bude růst i snaha zdanit, co zdaněné dosud nebylo.

V investičním kurzu Jak kupovat a pronajímat byty probíráme postupy, jak daňovou zátěž z pronájmu snížit na zákonem stanovené minimum a pokud chcete patřit mezi pronajímatele, kteří se ubrání nejen neplatičům nájemného, ale proplují bez ztráty kytičky také daňovými, právními a úředními nástrahami, takto chráněným pronajímatelem se můžete stát zde.

Pavel Řehulka
JakPronajimatByty.cz