Na co si dát pozor, když byt pronajmete více nájemcům (a čím vás mohou zaskočit) 2

Na co si dát pozor, když byt pronajmete více nájemcům (a čím vás mohou zaskočit)

Jestliže budete váš byt pronajímat více lidem, dostanete se při pronajímání do situace, kdy si musíte být vědomi nebezpečných důsledků, které může přinést opomenutí některých úkonů.

Ukážu vám to na příkladu dvou studentek, které s vámi podepíší nájemní smlouvu…

Pokud do smlouvy na straně nájemců napíšete obě jejich jména, stanou se tzv. společnými nájemci. Společní nájemci mají stejná práva a povinnosti. A každý z nich může vyřizovat BĚŽNÉ věci týkající se společného nájmu. Když se ale jedná o něco závažnějšího, musíte mít souhlas VŠECH společných nájemců. Pokud souhlas ostatních nezískáte, váš právní úkon je tzn. relativně neplatný a v praxi to znamená, že jej může druhá strana napadnout a docílit, aby byl prohlášen za neplatný.

Vyplývá to z § 2270 a § 2271 nového občanského zákoníku: “(1) Uzavře-li nájemní smlouvu s pronajímatelem více osob, stanou se společnými nájemci bytu; společným nájemcem bytu se stane i osoba, která se souhlasem stran přistoupí ke smlouvě. (2) Co platí o nájemci, platí obdobně o společných nájemcích, není-li dále stanoveno jinak. Společní nájemci mají stejná práva a povinnosti. Ustanovení o společnosti (§ 2716 a násl.) se použijí přiměřeně.”

V praxi se to projevuje nejčastěji při podávání výpovědi.

Pokud máte v bytě společné nájemce (a ti nestanovili dle § 2731 správce společné věci), MUSÍTE VÝPOVĚĎ DÁT OBĚMA. Nestačí, abyste dopis s výpovědí poslali jen jedné, vy jej musíte doručit – a mít o tomu důkaz – oběma. A to samé platí např. pro výstrahy za hrubé porušování povinností nájemce, upomínky za placení nájemného anebo pro žalobu na vyklizení bytu .

Stejné nebezpečí platí i obráceně.

Pokud vám jeden ze společných nájemníků pošle výpověď, je ve vašem vlastním zájmu, aby ji PODEPSALI I VŠICHNI OSTATNÍ společní nájemníci. Pokud to totiž neudělají a s výpovědí nesouhlasí, ve skutečnosti skončí nájem jen tomu, kdo výpověď podepsal… a všichni ostatní mohou v bytě bydlet v klidu i nadále.

Pokud je tedy ve smlouvě uvedeno více jmen, dbejte na to, aby všechny důležité právní úkony odsouhlasili všichni nájemci.

(c) Pavel Řehulka
autor je majitelem realitní kanceláře a tvůrcem investičního kurzu Jak kupovat a pronajímat byty