fbpx
Kdo může váš byt užívat, i když s tím nesouhlasíte (a proč nájemní právo nekončí odstěhováním) 2

Kdo může váš byt užívat, i když s tím nesouhlasíte (a proč nájemní právo nekončí odstěhováním)

Společný nájem bytu, o kterém pojednává i článek “Na co si dát pozor, když byt pronajmete více nájemcům (a čím vás mohou zaskočit)”, vznikne také manželům na základě jedné ze dvou právních skutečností: nabytím nájemního práva za trvání manželství jedním z manželů (např. podpisem nájemní smlouvy), nebo uzavřením manželství.

Dle nového občanského zákoníku platí, že:

[emaillocker id=501]a. pokud je obydlím manželů dům nebo byt, k němuž má jeden z manželů výhradní právo umožňující v domě nebo bytě bydlet, a je-li to jiné právo než závazkové, vznikne uzavřením manželství druhému manželu právo bydlení,

b. Vznikne-li jednomu z manželů takové výhradní právo za trvání manželství, vznikne tím druhému z manželů právo bydlení.

K tom pak platí následující:

– Mají-li manželé společné nájemní právo k domu nebo bytu, ve kterém se nachází rodinná domácnost manželů nebo rodiny, a tohoto domu nebo bytu je k bydlení manželů nebo rodiny nezbytně třeba, musí se zdržet všeho a předejít všemu, co může bydlení znemožnit nebo ohrozit.

– Manžel nesmí bez souhlasu druhého manžela nájem ukončit, nebo jej omezit právem, jehož výkon je neslučitelný s bydlením manželů nebo rodiny.

– Jedná-li manžel bez souhlasu druhého manžela v rozporu s předchozím, může se tento manžel dovolat neplatnosti takového právního jednání.

Pokud tedy uzavřete nájemní smlouvu se svobodným mužem a on se ožení, pak se manželka se dnem sňatku automaticky stává společným nájemcem vašeho bytu. Vám tak vznikají i vůči jeho manželce stejné povinnosti, jako v případě ostatních společných nájemců. A to se projeví zejména v kritických situacích, jakou je například doručování výpovědi.

A pokud uzavřete nájemní smlouvu s osobou, která je již ženatá/vdaná, druhý z manželů se automaticky stává společným nájemcem bez toho, aniž by musel cokoliv podepisovat. (Manželé se mohou dohodnout na tom, že společný nájem nevznikne. Musí tak ale udělat písemně.)

Může vás zajímat:  Kdy musíte platit družstvu/společenství vlastníků poplatek za pronájem vašeho bytu

Pokud v takové situaci dáte výpověď jen jednomu, může se vám stát, že dotyčný se sice vystěhuje, ale jeho manžel/ka v bytě zůstane bydlet i nadále. A bude na to mít právo, protože této druhé osobě výpověď doručena nebyla.

Zvláštní situace by nastala, kdyby si váš byt pronajal sice ženatý muž, ale do bytu se s ním nastěhovala jiná žena, než je jeho manželka. (Budeme jí říkat milenka.)

Podle zákona má každý nájemce možnost do svého bytu přijmout příslušníka společné domácnosti. A vy mu v tom nemůžete zabránit ani určovat, kdo to může nebo nemůže být. (Ustanovení, která zakazují nájemci, aby s ním v bytě bydlely další osoby, jsou neplatná.)

Pokud připustíme, že milenka s mužem sdílí společnou domácnost, může tedy byt bez problémů používat. Na rozdíl od předchozího případu vám ale stačí komunikovat pouze s mužem, protože společný člen domácnosti má sice právo užívání bytu, nestává se ale společným nájemcem.

Členové domácnosti nemají tedy nájemní vztah s vámi, ale odvozeně s tím, kdo je napsán na nájemní smlouvě – a jedině ten je může požádat, aby z bytu odešli. Co je ale pro vás potěšující je fakt, že vy komunikujete vždy jen s nájemcem, který je ve smlouvě, a jakmile skončí nájemní smlouva nájemci, musí se vystěhovat i další členové jeho domácnosti.

I když ale tedy milence výpověď dávat nemusíte, stačí ji doručit jen muži, stále tu zůstává jako společný nájemce manželka. Ta sice v bytě nikdy nebydlela a třeba o něm ani neví… ze zákona je ale společným nájemcem.

Ať už tedy budete pronajímat váš byt komukoliv, vždy si z občanského průkazu zkontrolujte (nebo jiného zdroje, pokud OP manželský stav neuvádí), zda má dotyčný manžela. A pokud ano, pamatujte na tento článek, až budete nájemní vztah ukončovat…

Může vás zajímat:  Ochrání pronajímatele nájemní smlouva s doložkou přímé vykonatelnosti?

(c) Pavel Řehulka
autor je majitelem realitní kanceláře a tvůrcem investičního kurzu Jak kupovat a pronajímat byty

[/emaillocker]