Kdy můžete při koupi bytu skončit bez peněz i bez bytu 2

Kdy můžete při koupi bytu skončit bez peněz i bez bytu

Při koupi bytu na vás číhá ještě jedno nebezpečí.

A tím je možnost, že za byt zaplatíte, ale na konci dne nebudete mít ani peníze… ani byt.

Vlastníkem bytu se totiž stáváte až ke dni, kdy katastrální úřad přepíše jména na listu vlastnictví. Tedy ne okamžikem podpisu kupní smlouvy.

Pokud proto chcete své peníze ochránit, nebudete je předávat prodávajícímu do té doby, než uvidíte své jméno “černé na bílém” na novém listu vlastnictví. Ale prodávající se bude chtít také chránit. A nebude chtít nic podepsat a posílat katastrálním úřadu do té doby, než dostane peníze. A to znamená, že před sebou máme zárodek neřešitelné situace.

Tento problém lze samozřejmě vyřešit několika způsoby a jedním z nich, na který se chci zaměřit, je složit peníze na

“společný” bankovní účet.

Na podpisovém vzoru k účtu stanovíte, že podmínkou pro výběr nebo převod peněz je podpis kupujícího a prodávajícího. Peníze za byt převedete na tento účet. A protože víte, že prodávající je nemůže vybrat nebo převést jinam bez vašeho podpisu, necítíte se ohroženi.

Tato metoda je sice levná, proto je tak populární, ale je také nebezpečná.

Podpisový vzor k účtu se sice bude skládat ze dvou podpisů – vašeho a prodávajícího. A jakýkoliv převod bude tedy vyžadovat oba podpisy.

Majitelem účtu ale může být vždy jen jeden právní subjekt, v případě fyzické osoby tedy jen jeden člověk.

A pokud se tento člověk – majitel účtu – rozhodne účet ZRUŠIT, MŮŽE TAK UDĚLAT BEZ SOUHLASU DRUHÉ STRANY.

Jestliže tedy bude majitelem účtu prodávající, může nastat situace, kdy peníze na tento účet složíte a zanesete na katastr návrh na vklad vlastnického práva s očekáváním, že převod peněz podepíšete, až bude vlastnické právo převedeno na vás. Jestliže ale majitel posléze účet zruší, vybere peníze a katastrální úřad zápis vkladu z nějakého důvodu zamítne (což se často děje kvůli formálním nedostatkům – a ty může druhá strana “naplánovat”), zůstanete bez bytu i bez peněz.

Pokud se tedy s majitelem bytu domluvíte, že peníze složíte na bankovní účet, založte tento účet pod VAŠÍM JMÉNEM. Jen tak budete mít jistotu, že se prodávající s vašimi penězi neztratí.

(c) Pavel Řehulka
autor je majitelem realitní kanceláře a tvůrcem investičního kurzu Jak kupovat a pronajímat byty