Zpráva: Vláda schválila změnu zákona, která pronajímatelům umožní jednodušší vystěhování problémových nájemníků

Na návrh ministra spravedlnosti Pavla Blažka schválila vláda změnu zákona, která pronajímatelům umožní jednodušší vystěhování problémových nájemníků tzv. rozkazem k vyklizení. Dojde tak ke zkrácení a především ke zjednodušení řízení před soudem.

„Navrhujeme zavést nové opatření, které pomůže urychlit ochranu vlastnických práv pronajímatelů. Toto opatření umožní rychlé řešení situací, kdy bývalý nájemce neoprávněně užívá byt nebo dům. Jedná se o pozitivní krok pro majitele nemovitostí,“ uvedl ministr spravedlnosti Pavel Blažek.

Jedná se tedy o nové rozkazní řízení, které pomůže pronajímatelům bytů a domů rychleji získat zpět své nemovitosti od bývalých nájemců:

Toto řízení se vztahuje pouze na případy, kdy mezi pronajímatelem a bývalým nájemcem existoval nájemní vztah, který už skončil.

Řízení se zahájí na návrh pronajímatele, který musí doložit, že:

  • Skutečně vlastní nemovitost. Postačí označení bytu či domu stejným způsobem jako v jiných řízeních o nemovitých věcech. Soud si vlastnictví zkontroluje v katastru nemovitostí.
  • Žalovaný (bývalý nájemce) nemá k užívání bytu nebo domu platný právní důvod. Pronajímatel musí doložit, že nájemní poměr zanikl (např. byla dána výpověď nájemní smlouvy, doba nájmu uplynula apod.), a toto tvrzení doložit písemnými důkazy, a to nájemní smlouvou a dále písemnými důkazy pro uplatnění příslušného výpovědního důvodu (např. výpisy z bankovního účtu, zaslané výzvy k plnění apod.).
  • Pronajímatel písemně vyzval žalovaného (bývalého nájemce) k vyklizení. Výzvu k vyklizení musí pronajímatel zaslat žalovanému nejméně 14 dnů před podáním žaloby soudu.

Zdroj: https://justice.cz/web/msp/tiskove-zpravy/-/clanek/vlada-schvalila-zmenu-zakona-ktera-pronajimatelum-umozni-jednodussi-vystehovani-problemovych-najemniku-kopirovat-


Štítky

aktuality


Také vás může zajímat...

Mám předat starosti s pronajímáním bytu správci, který mi slibuje jisté nájemné a klid?