Pronajímatel prohrál spor s nájemcem o 18.000 Kč... kvůli banální chybě. Děláte ji taky? 2

Pronajímatel prohrál spor s nájemcem o 18.000 Kč… kvůli banální chybě. Děláte ji taky?

Prostřednictvím těchto řádků se známe už dlouho a víte proto, jak urputně se snažíme přivést pronajímatele k tomu, aby si dali veškerou dokumentaci ohledně pronajímání do pořádku.

Mnoho pronajímatelů nad těmi papíry mávne rukou (hlavně, že nájemce platí, že…), ale my to nevzdáme: Záleží nám totiž na tom, abyste se při pronajímání nedostali do zbytečných potíží.

Proč?

Protože z praxe víme, jak vás může drobná administrativní chyba, nepořádnost, chybějící podpis na nějakém papíru nebo špatně formulovaný protokol či ujednání ve smlouvě připravit o desítky tisíc korun.

Třeba jako v tomto čerstvém případě o 18.000 Kč…

Nájemce složil pronajímateli při sjednání nájmu jistotu (kauci).

Pronajímatel ji při skončení nájmu započetl proti dluhu na nájemném a škodám, které nájemce v bytě způsobil.

To se ale nájemci nelíbilo a proto pronajímatele zažaloval: Aby dostal kauci zpět.

Jenže…

Soud posílá veškeré písemnosti na adresu trvalého pobytu.
Zasílal jej na tuto adresu i pronajímateli.
Jenže pronajímatel na této adrese už nebydlí.

Přestěhoval se.

Novou adresu ale zveřejňovat nechce.

A aby se dostával ke své poště, sjednal si, že mu budou zásilky na tuto adresu oznamovány a on si ji vyzvedne.

(Ano, už tento samotný krok je rizikový…)

Pošta mi na tuto adresu chodila. Byla mu oznamována. On si ji vyzvedával.

Až před několika dny mu volá známý a říká: “Byl jsem na soudě něco vyřizovat. Jak tady tak čekám, tak si pročítám tu jejich vývěsku. A tady visí, že jsi prohrál nějaký soud a máš si přijít vyzvednout rozsudek. Tak ti radši volám. Ještě, že máš takové zvláštní jméno, že jsem si toho všiml…”

Překvapení?
Šok?
Ano.

Ale ještě větší překvapení nastalo, když se z vyvěšeného dokumentu dozvěděl, proč mu nebyla ta písemnost doručena.

Přečtěte si zdůvodnění přímo z textu sdělení, které na nástěnce soudu viselo:

* * * * * * * * * *

Sdělení

Adresát ******* ********, nar. 11.1*.19**

Adresa, na níž má být písemnost doručena **** *** ****

Soud, který písemnost odevzdal k doručení Okresní soud v *****

Doručovaná písemnost ** ** ****/2017 – rozsudek č.l. 25

Protože adresát nebyl při doručování písemnosti soudu zastižen a protože písemnost soudu nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byla písemnost soudu uložena. Jelikož si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů nevyzvedl, považuje se podle zákona desátý den této lhůty za den doručení. Jelikož po uplynutí této lhůty nebylo možné písemnost vhodit do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, byla vrácena odesílajícímu soudu.

Uloženou zásilku si můžete vyzvednout u Okresního soudu v *******, a to v úřední době soudu, tj. pondělí od 8:00 do 16:00 hodin, úterý – čtvrtek od 8:00 do 15:00 hodin, pátek od 8:00 do 14:00 hodin.

Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti

* * * * * * * * * *

Z úředního sdělení vyplývá, že zásilku nebylo možné doručit, protože na adrese pronajímatele nebyl nikdo, kdo by ji mohl platně převzít. To zaprvé. A zadruhé: Schránka nebyla označena jménem pronajímatele, takže písemnost mu tam ani nemohla být ponechána.

Pronajímatel se zkrátka o rozsudku nedozvěděl proto, že neměl schránku označenou svým jménem.

My se plácneme do čela a řekneme si: Když je hloupý, musí za svou chybu platit. Dobře mu tak.

On ale hloupý není.

Vlastní a pronajímá bytů dokonce několik.

A není to žádný začátečník.

Papírování a administrativa ho ale nebaví.
Ve srovnání s kupováním, rekonstrukcí a pronajímáním mu tyto “banality” přijdou jako ztráta času.

A spíš bychom řekli, že je v těchto věcech nerozvážný a nepozorný.

Když se ho přitom zeptáte, proč si to nezařídí tak, aby nemusel platit každou chvíli nějaké pokuty, poplatky, penále či prohrané spory, ví, že dělá chybu (toto nebyl jediný případ, kdy jej vlastní nepořádnost dohnala). Uvědomuje si to. Sype si kajícně popel na hlavu. Ale z nepochopitelného důvodu se nedokáže přimět k tomu, aby to změnil.

Každý jsme se narodili s jiným programem:

Někdo je puntičkář, kterému na stole lícují všechny tužky a každá věc má své místo.

Jiný hází všechny papíry na jednu hromadu, ale prý vždy najde, co potřebuje.

Každý si to zařídíme, jak chceme.

Ale některé postupy zkrátka zvyšují pravděpodobnost, že někde uděláme chybu. Že na něco zapomeneme. Že si něčeho nevšimneme. Nebo že se neubráníme.

Pokud je ale naším cílem, aby nám pronajímání peníze vydělávalo (místo toho, abychom je museli kvůli vlastní nepořádnosti vyplácet), musíme začít používat postupy a pomůcky, které zvýší naopak pravděpodobnost toho výdělku.

Pořídit si investiční kurz “Jak kupovat a pronajímat byty”, ve kterém dostanete nejen zkušenosti, rady, tipy a doporučení, jak si pronajímání zjednodušit a zvýšit výnos, ale také všechny nutné dokumenty, protokoly, zápisy, upomínky a vzory, které k tomu potřebujete.

Nespoléhat na to, že “jsme se domluvili”, ale všechno zapsat a nechat druhou stranou podepsat. Každý odečet. Každou výměnu. Každou dohodu. Každé vyúčtování. Každou změnu.

A pokud nebydlíme na adrese, kterou máme v občanském průkazu, zřídit si také (bezplatně, na jakékoliv poště) datovou schránku, kam nám budou úřady doručovat veškeré písemnosti. A které si pak můžeme vyzvednout a přečíst prostřednictvím internetu.

(c) Pavel Řehulka
www.JakPronajimatByty.cz