Pozor na daň z nemovitosti: Nová automatická pokuta 500 Kč 2

Pozor na daň z nemovitosti: Nová automatická pokuta 500 Kč

Protože se daně z nemovitostí mění, zde je rychlý přehled povinností majitele realit.

A pochopíte, co si ve vlastním zájmu okamžitě zjistit u vedení vašeho společenství vlastníků (nebo ostatních spolumajitelů)…

Nemovitosti nabyté v roce 2016

Pokud jste v průběhu roku 2016 zdědili, postavili, koupili nebo jinak nabyli nějakou nemovitost (byt, dům, pozemek, chatu apod.), máte povinnost podat do 31. ledna 2017 přiznání k dani z nemovitosti.

Nemovitosti nabyté v roce 2015

Přiznání k dani z nemovitosti musí podat každý, kdo je k 1.1.2016 vlastníkem nemovitosti nacházející se na území ČR. Pokud jste tedy v průběhu roku 2015 zdědili, postavili, koupili nebo jinak nabyli nějakou nemovitost (byt, dům, pozemek, chatu apod.), máte povinnost podat do 31. ledna 2016 přiznání k dani z nemovitosti.

Nemovitosti nabyté v roce 2014 a dříve

Pokud jste nabyli nemovitost či podíl již v roce 2014 nebo dříve (a podali k tomu příslušné přiznání), stačí počkat na složenku, kterou vám zašle finanční úřad automaticky.

Pokud došlo během roku ke změně sazeb, koeficientů nebo cen půdy, nové přiznání není nutné a změny zohlední sám finanční úřad.

Pokud se ale změnily okolnosti rozhodné pro vyměření daně (např. došlo k prodeji nemovitosti nebo naopak k nabytí další (dosud nepřiznané) nemovitosti nebo došlo ke změně v osobě poplatníka), je nutné podat nové daňové přiznání.

Nemovitosti ve spoluvlastnictví

Výše uvedené se týká i podílů na nemovitostech… nezapomeňte tedy na všechny případy, kdy jste během roku 2015/2016 zdědili, koupili nebo jinak nabyli podíl na jakékoliv nemovitosti.

Přiznávat může i každý podílník samostatně

Pokud má nemovitost více vlastníků, dříve platilo, že přiznání podával pouze jeden z nich. A pokud nebylo stanoveno jinak, daň museli platit všichni společně a nerozdílně.

Od roku 2011 platí, že daň pouze za svůj spoluvlastnický podíl pozemků, staveb a bytů může přiznat a zaplatit i každý samostatně.

Podá-li ale kterýkoli ze spolumajitelů daňové přiznání pouze za svůj spoluvlastnický podíl, ostatním tím vzniká povinnost udělat totéž.

Opozdilcům a neplatičům nově nabíhá automatická sankce: Pokud dotyčný nepodá daňové přiznání včas, finanční úřad mu automaticky vyměří pokutu ve výši 500 Kč. Maximální pokuta může dosahovat 5 % daňové povinnosti.

Protože finanční úřad nebude zajímat, zda ostatní spoluvlastníci věděli o samostatném podání jednoho podílníka, je vhodné do 31. ledna vyvolat mezi spoluvlastníky diskusi.

Výsledkem může být buď dohoda o společném postupu, kdy za všechny spoluvlastníky podává jako dosud daňové přiznání jeden a všichni pak daň platí společně. Nebo k takové dohodě nedojdete, a v tom případě bude muset podat přiznání každý sám za sebe.

Jak získat aktuální sazby a koeficienty

Protože řada měst a obcí vyhlašuje vlastní sazby a koeficienty, jež výši daně upravují podle místa, kde se nachází, před vyplněním přiznání je nutné na místním finančním úřadě tyto sazby zjistit.

Chcete-li si tuto práci ušetřit, můžete využít průvodce „Daňový portál – Přiznání k dani z nemovitostí“ na adrese adisepo.mfcr.cz. Ten příslušné sazby a koeficienty do přiznání sám automaticky doplní.

První termín splatnosti daně z nemovitostí je v každém roce 31. května.

Pavel Řehulka

P.S. V investičním kurzu „Jak kupovat a pronajímat byty“ ukazujeme, jak minimalizovat právní rizika z pronajímání a jak maximalizovat výnos. Nemusíte ale nikam cestovat – celý kurz si můžete vyslechnout v pohodlí vašeho domova: Ve formě zvukové nahrávky a doprovodných materiálů (a vzorové nájemní smlouvy) “přijede” až za vámi. Více informací najdete na www.JakPronajimatByty.cz