(Ne)manželské nebezpečí, které vás může připravit o byt 2

(Ne)manželské nebezpečí, které vás může připravit o byt

Tento článek upozorňuje na jedno nebezpečí, které hrozí mnoha majitelům nemovitostí.

Přesně toto nebezpečí totiž mohlo připravit o byt i exprezidenta Václava Klause s manželkou.

Je to sice starší případ, stejné riziko ale číhá i dnes, v prostředí nového občanského zákoníku.

O co šlo?

V tisku před několika lety proběhly zprávy o tom, že Václav Klaus může přijít o byt, který s manželkou zakoupili před 10 lety.

Viz. např. článek Klausovi se budou soudit o byty.

Proč by měli o svůj byt přijít?

Chybička byla malá… ale důsledky mimořádně závažné: Na smlouvě o prodeji bytu totiž chyběly podpisy obou prodávajících manželů.

Podle občanského zákoníku platí, že majetek nabytý některým z manželů nebo jimi oběma společně za trvání manželství (s několika výjimkami) tvoří tzv. společné jmění.

Pokud následně dochází k prodeji majetku, který do tohoto společného jmění spadá, mají o tom rozhodovat oba manželé společně.

§ 714 nového občanského zákoníku stanoví:

(1) V záležitostech týkajících se společného jmění a jeho součástí, které nelze považovat za běžné, právně jednají manželé společně, nebo jedná jeden manžel se souhlasem druhého. Odmítá-li manžel dát souhlas bez vážného důvodu a v rozporu se zájmem manželů, rodiny nebo rodinné domácnosti, či není-li schopen vůli projevit, může druhý manžel navrhnout, aby souhlas manžela nahradil soud.

(2) Jedná-li právně manžel bez souhlasu druhého manžela v případě, kdy souhlasu bylo zapotřebí, může se druhý manžel dovolat neplatnosti takového jednání.

Právě povinnost jednání obou manželů se ale někdy přehlíží a důsledky jsou pro kupující nepříjemné.

Pokud jeden z manželů rozhodne o prodeji bez vědomí toho druhého, „obejitý“ manžel se může následně domáhat u soudu toho, aby byla celá transakce prohlášena za neplatnou.

Ze zpravodajství vyplývá, že když manželé Klausovi svůj byt kupovali, na kupní smlouvě byl na straně prodávajících podepsána jen jedna osoba – prodávající manžel. Podpis manželky ale chyběl.

Chybějící podpis manželky byl důvodem, proč soud konstatoval, že dohoda o převodu práv a povinností mezi prodávajícím, kupujícím a družstvem byla neplatná.

(Václav Klaus sice o svůj byt nakonec nepřišel – od uzavření transakce totiž uplynulo více než 3 roky a nárok manželky prodávajícího byl již promlčen.)

Ponaučení pro nás ostatní ale zůstává jasné:

Pokud je v katastru nemovitostí napsáno, že vlastníkem bytu jsou manželé, ve většině případů je nutné, aby na smlouvě o jeho prodeji figuroval podpis obou prodávajících manželů.

V opačném případě totiž po tři následující roky hrozí, že o byt přijdeme.

© Pavel Řehulka
autor je majitelem realitní kanceláře a tvůrcem investičního kurzu Jak kupovat a pronajímat byty

P.S. V investičním kurzu „Jak kupovat a pronajímat byty“ odhalujeme i další rizika, které na vlastníky a pronajímatele bytů čekají. Ukazujeme mnohdy jednoduché, ale velmi účinné, postupy, jak tato rizika minimalizovat. A navíc také získáte tipy a návody (včetně „neprůstřelné“ vzorové nájemní smlouvy), který vám umožní váš byt se ziskem pronajímat. Více informací najdete na www.JakPronajimatByty.cz