Kdy musí nájemce oznámit vaše příjmy z nájmu finančnímu úřadu 2

Kdy musí nájemce oznámit vaše příjmy z nájmu finančnímu úřadu

Řada pronajímatelů přemýšlí nad tím, zda příjmy z nájmu zdanit či nikoliv.

Zatajováním svých příjmů ale dost riskují.

Ještě do konce roku 2010 stanovil § 34 odst. 5 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků nájemci přímo povinnost každý rok finančnímu úřadu poslat oznámení o tom, kolik pronajímateli zaplatil za pronájem.

A dobrou zprávou je, že od 1.1.2011 tento zákon již neplatí a nahradil jej nový Daňový řád, který podobnou povinnost již neurčuje.

Nájemce již tedy není povinen ohlašovat finančnímu úřadu příjmy pronajímatele z pronájmu z tohoto důvodu, ale

udělat to samozřejmě může.

Oznámení na finanční úřad může dát kdokoliv a to navíc i anonymně. A finanční úřady se těmito oznámeními zabývají. Podle mluvčího ministerstva financí „nemusí finanční úřad reagovat na jakýkoliv podnět ke kontrole ‚z venku‘. Přesto jsou veškeré podněty, včetně anonymních, důkladně prověřeny, například formou místních šetření“. Na základě výsledků se pak rozhodne, zda úředníci provedou širší kontrolu.

Jak uvedli někteří pronajímatelé v našem rozsáhlém průzkumu, potíže nastávají zejména se závistivými sousedy a někdy také s nájemci. Jakmile začne totiž pronajímatel vymáhat nezaplacené nájemné, nájemce-neplatič se někdy začne bránit právě tím, že rozesílá stížnosti a udání na všechny úřady… včetně toho finančního.

Neplacení daní je sice považováno v mnoha zemích za národní sport, protože ale existují daňové paušály či možnost uplatnit do daňových výdajů i úroky, odpisy a další položky, každý pronajímatel má možnost své daňové povinnosti legálně optimalizovat.

Přiznáním příjmů z pronájmu a uplatněním daňových výdajů se pronajímatel mnohdy dostane na daňovou povinnost, která je pro rozumného poplatníka přijatelná. A nemusí riskovat, že finanční úřad postupně shromažďuje přehled o jeho nepřiznaných příjmech… a spočítá mu z nich daně za tři roky zpětně, včetně penále.

(c) Pavel Řehulka
autor je majitelem realitní kanceláře a tvůrcem investičního kurzu Jak kupovat a pronajímat byty

P.S. V investičním kurzu „Jak kupovat a pronajímat byty“ ukazujeme, jak minimalizovat právní rizika z pronajímání a jak maximalizovat výnos. Nemusíte ale nikam cestovat – celý kurz si můžete vyslechnout v pohodlí vašeho domova: Ve formě zvukové nahrávky a doprovodných materiálů (a vzorové nájemní smlouvy) “přijede” až za vámi. Více informací najdete na www.JakPronajimatByty.cz