Dlužíte nevědomky na dani z nemovitosti? 2

Dlužíte nevědomky na dani z nemovitosti?

Někteří pronajímatelé mají pocit, že placení „nemovitostních“ daní pro ně skončilo při nákupu bytu, kdy odvedli 4 % daň z jeho hodnoty.

Zapomínají ale na to, že s vlastnictvím bytu je spojena ještě jedna povinnost: 

Daň z nemovitosti, kterou musí každý vlastník platit jen za to, že byt vlastní. A platit ji musí každý rok.

Samotné přiznání k dani se vypisuje pouze jednou, poprvé. V dalších letech – pokud nedojde ke změně výměry, užívání stavby nebo např. nástavby – se už nové přiznání nepodává. Finanční úřad daň vypočítá sám a pošle vám složenku k úhradě.

Daň se vypočítává vždy z nemovitého majetku, který vlastníte k 1. lednu. A první daňové přiznání k této nemovitosti je potom potřeba odevzdat do 31. ledna. Pokud jste tedy nemovitost koupili (nebo dostali darem či zdědili) např. v květnu 2015 a k 1.1. 2016 jste stále jejím vlastníkem, do 31.1.2016 musíte odevzdat daňové přiznání.

(Výjimku tvoří transakce probíhající těsně před koncem roku: Nemovitost jste sice koupili v minulém roce a podali návrh na vklad vlastnického práva, to na vás ale zatím přepsáno nebylo. Lhůta pro podání přiznání se v takovém případě prodlužuje. Stačí vyčkat, až vám katastrální úřad oznámí zápis vlastnického práva a přiznání potom podat do konce 3. měsíce následujícího po měsíci zápisu.)

V prvním roce si musíte daň vypočítat sami a následně včas zaplatit, v následujících let vás finanční úřad většinou sám vyzve k platbě zasláním složenky. V každém případě ale platí, že pokud daň nepřesáhne 5.000 Kč, musí být zaplacena do konce května. Pokud je daň vyšší, může být zaplacena ve dvou splátkách: první do konce května, druhá do konce listopadu.

V případě bytů je dobré vědět, že:

a. Pokud je dům rozdělen na jednotky, daňové přiznání podává vlastník každé jednotky samostatně. Společenství vlastníků není vlastníkem domu ani jeho části, nemá tedy důvod daň platit. Přiznání za celý dům by ale podávalo např. bytové družstvo vlastnící dům, v němž dosud byty na samostatné jednotky nejsou.

b. Sklep je považován za příslušenství bytu, daňové přiznání se na něj tedy nevztahuje.

c. Garážové stání podléhá přiznání k dani ze staveb jen tehdy, pokud bylo zakoupeno jako samostatná nebytová jednotka. Pokud se ale jedná o běžné garážové stání v podzemí/přízemí domu, samostatná daň ze staveb se na něj nevztahuje – je totiž součástí podílu na společných částech domu náležejících k bytu.

Formulář přiznání v PDF pro ruční vyplnění si můžete stáhnout na stránkách Ministerstva financí zde:
http://www.financnisprava.cz/, v sekci Daňové tiskopisy (nahoře).

A tzv. místní koeficienty potom získáte na finančním úřadě v místě nemovitosti.

Přiznání k dani z nemovitosti vyplňují noví majitelé nemovitosti někdy až celý rok poté, co byt koupili. A někteří na něj proto zapomenou. Tuto povinnost se ale vyplatí ohlídat.

Finanční úřady mají totiž trvalý přístup do katastru nemovitostí a přírůstku do vašeho majetku si zákonitě všimnou. Včasným přiznáním proto zabráníte zbytečnému placení úroků z prodlení.

© Pavel Řehulka
autor je majitelem realitní kanceláře a tvůrcem investičního kurzu Jak kupovat a pronajímat byty

P.S. V investičním kurzu „Jak kupovat a pronajímat byty“ ukazujeme, jak minimalizovat právní rizika z pronajímání a jak maximalizovat výnos. Nemusíte ale nikam cestovat – celý kurz si můžete vyslechnout v pohodlí vašeho domova: Ve formě zvukové nahrávky a doprovodných materiálů (a vzorové nájemní smlouvy) “přijede” až za vámi. Více informací najdete na www.JakPronajimatByty.cz