Co se stane, když pronajmete k bydlení nezkolaudovaný prostor 2

Co se stane, když pronajmete k bydlení nezkolaudovaný prostor

Každý pronajímatel bytů ví, že občanský zákoník obsahuje „speciální paragrafy“, které určují pronajímateli pravidla, kterými se řídí vztah mezi pronajímatelem a nájemcem bytu.

Tato zvláštní ustanovení (§ 2235 až § 2301) mají při nájmu bytové jednotky přednost před obecnými pravidly nájmu, které najdeme v § 2201 a násl.

Pozor ale na to, že předmětem právního vztahu (chráněného) nájmu bytu upraveného v ustanoveních § 2235 – 2301 není jen byt, který je takto zkolaudovaný… ale jakýkoliv prostor, který je užíván za účelem bydlení.

Proč je takové slovíčkaření důležité?

Nový občanský zákoník říká, že

“bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou částí domu, tvoří obytný prostor a jsou určeny a užívány k účelu bydlení. Ujednají-li si pronajímatel s nájemcem, že k obývání bude pronajat jiný než obytný prostor, jsou strany zavázány stejně, jako by byl pronajat obytný prostor.”

A společně s tím stanoví, že “zavazuje-li nájemní smlouva pronajímatele přenechat nájemci k zajištění bytových potřeb nájemce a popřípadě i členů jeho domácnosti byt nebo dům, který je předmětem nájmu, nepřihlíží se k ujednáním zkracujícím nájemcova práva podle ustanovení tohoto pododdílu.”

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že i když vlastníte nebytový prostor, garáž, sklep, půdu, prádelnu, maringotku, hausbót nebo karavan a dohodnete se s nájemcem, že tam bude bydlet, váš vztah se automaticky řídí právě pravidly pro pronájem bytu.

Dopady jsou velké, protože pravidla pro pronájem prostor určených k bydlení se od ostatních pravidel pro pronájem liší:

– v jinak nastavených povinnostech nájemce i pronajímatele
– v jinak nastavených výpovědních důvodech
– v jinak nastavených délkách výpovědi
– v jinak nastavených pravidlech údržby o pronajaté prostory
– v jinak nastavených pravidlech pro přechod nájmu
– v limitech toho, co může být účinně sjednáno v nájemní smlouvě
– v celkově vyšší ochraně nájemce

Ať už tedy pronajímáte jakýkoliv prostor, podle nového občanského zákoníku je potřeba hlídat, za jakým účelem je prostor pronajatý.

Pokud pro bydlení, potřebujete nájemní smlouvu právě pro účely bydlení.

A pokud pronajímáte prostor za jiným účelem než bydlení, pomůže vám speciální průvodce (a video) na www.JakPronajimatNebytoveProstory.cz

Pavel Řehulka
www.JakPronajimatByty.cz