Když se nájemce nevystěhuje: Musí platit nájem, i když nájemní vztah skončil? 2

Když se nájemce nevystěhuje: Musí platit nájem, i když nájemní vztah skončil?

Byt jste přenechali nájemci prostřednictvím nájemní smlouvy na dobu určitou a to do 31. března.

Dnes je ale 15. dubna, sjednaná doba nájmu uplynula a nájemce v bytě stále bydlí.

Má vlastně vůbec povinnost platit nájem?


Nový občanský zákoník v § 2292 stanoví, že nájemce má odevzdat “byt pronajímateli v den, kdy nájem končí. Byt je odevzdán, obdrží-li pronajímatel klíče a jinak mu nic nebrání v přístupu do bytu a v jeho užívání. Opustí-li nájemce byt takovým způsobem, že nájem lze bez jakýchkoli pochybností považovat za skončený, má se byt za odevzdaný ihned.”

A následně v § 2295 dodává, že “pronajímatel má právo na náhradu ve výši ujednaného nájemného, neodevzdá-li nájemce byt pronajímateli v den skončení nájmu až do dne, kdy nájemce pronajímateli byt skutečně odevzdá.”

To je tedy dobrá zpráva: Nájemce má povinnost platit nájem, i když sjednaná doba skončila.

Pozor ale na to, jak se v tomto období zachováte.

Pokračuje-li totiž nájemce v užívání bytu po dobu alespoň tří měsíců po dni, kdy měl nájem bytu skončit, a jako pronajímatel jej v této době písemně nevyzvete k tomu, aby byt opustil, pak užívání bytu přestává být neoprávněné.

Za těchto okolností totiž platí, že nájem je znovu ujednán na tutéž dobu, na jakou byl ujednán dříve (nejvýše ale na dobu dvou let).

Uzavíráte-li tedy s nájemcem novou smlouvu, nezapomeňte se pojistit proti podobným “squatterům” tím, že do smlouvy uvedete ujednání, které tomuto konci zabrání (a do vzorové nájemní smlouvy, kterou jste získali společně s investičním kurzem Jak kupovat a pronajímat byty jsme ji samozřejmě zakomponovali).

A pokud takovou pojistku ve smlouvě nemáte a tato situace nastane, nezapomeňte nájemce písemně vyzvat, aby byt opustil. Zabráníte tak automatickému prodloužení nájmu problematického nájemce, se kterým jste se naopak chtěli rozloučit.

Pavel Řehulka

P.S. V investičním kurzu „Jak kupovat a pronajímat byty“ ukazujeme, jak minimalizovat právní rizika z pronajímání a jak maximalizovat výnos. Nemusíte ale nikam cestovat – celý kurz si můžete vyslechnout v pohodlí vašeho domova: Ve formě zvukové nahrávky a doprovodných materiálů (a vzorové nájemní smlouvy) “přijede” až za vámi. Více informací najdete na www.JakPronajimatByty.cz