Zákaz zvyšování nájemného byl zrušen

Zákaz zvyšování nájemného byl zrušen

Od 5. června 2020 může pronajímatel sjednávat nájemné bez omezení cenového moratoria. (O zákazu zvyšování nájemného během koronavirové situace jsme psali v článku Nový zákaz zvyšování nájemného po dobu koronavirové situace)

Dle tiskové zprávy Ministerstva financí:

“Vláda s účinností k 5. červnu 2020 na návrh Ministerstva financí ukončila cenové moratorium, které neumožňovalo zvyšovat nájemné z bytů po dobu trvání mimořádných opatření.

Cílem moratoria bylo ochránit nájemníky v době snížené mobility obyvatel, kdy byly omezeny možnosti prohlídek a stěhování.

V tuto chvíli již pohyb osob není omezen, prohlídky bytů probíhají a k dalšímu trvání cenového moratoria tak už není důvod.

„K tomuto kroku jsme přistoupili v situaci, kdy se lidé mohli kvůli ochranným opatřením jen těžko poohlédnout po levnějším bydlení. Dali jsme jim proto záruku, že jim v těžkých časech náklady na bydlení neporostou. Šíření nákazy se naštěstí podařilo dostat pod kontrolu, takže prohlídky bytů opět probíhají a roste i počet uzavřených nájemních smluv,“ říká ministryně financí Alena Schillerová.

Vláda může podle zákona o cenách vyhlásit cenové moratorium, a to maximálně na 12 měsíců. Cenové moratorium na nájemné z bytů bylo na návrh Ministerstva financí přijato vládním nařízením s účinností od 24. dubna 2020. K jeho ukončení mělo dojít buď automaticky ke dni zrušení mimořádných opatření, případně jej vláda mohla ukončit i dříve v závislosti na vývoji situace.

Ačkoliv některá mimořádná opatření proti šíření koronavirové nákazy zůstávají v platnosti, nouzový stav skončil a není omezen ani volný pohyb osob. Tím odpadá riziko, že by pronajímatel zneužil silnějšího postavení vůči nájemníkovi, který v případě potřeby může opět volně vybírat z široké nabídky bytů. Navíc oborová sdružení pronajímatelů i nájemníků společně deklarují, že v současnosti není v zájmu majitelů domů nájemné zvyšovat, a to ani u nově uzavíraných nájemních smluv.

Za této situace se vláda rozhodla cenové moratorium na nájemné z bytů ukončit. Cenové moratorium bude zrušeno novým nařízením vlády, které vstoupí v účinnost 5. června 2020.”

Ostatní opatření ohledně nájmů související s koronavirovou situací zůstávají i nadále v platnosti, viz Kdy nesmí dostat výpověď z nájmu bytu: Finální verze koronavirového zákazu výpovědi